U skladu sa provedenim javnim natječajem za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama, općinski načelnik donosi konačnu rang listu za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama i odluku o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama.

KONAČNA RANG LISTA DODJELA PROSTORA

ODLUKA O DODJELI PROSTORA