Općina Babina Greda

Konačna rang lista i odluka o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama

U skladu sa provedenim javnim natječajem za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama, općinski načelnik donosi konačnu rang listu za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama i odluku o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama.

PREUZMITE DOKUMENT/E

Prethodna objava Godišnji plan natječaja za financiranje programa i projekta udruga iz proračuna Općine za 2021. godinu
Skip to content