Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Javni poziv za dostavu prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda u 2016.g.

Javni poziv za dostavu prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda u 2016.g.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

Odbor  za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 021-05/16-01/1                                        

URBROJ: 2212/02-01/16-01-1   

Babina Greda, 08. veljače, 2016. godine                                     

 

                Odbor  za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda objavljuje

                                                   JAVNI POZIV
                                 za dostavu prijedloga  za dodjelu
                       javnih priznanja Općine Babina Greda u 2016. godini

  1. Javna priznanja Općine Babina Greda su:

–         POVELJA OPĆINE BABINA GREDAProglašenje počasnim građaninom Općine Babina Greda

Počasnim građaninom Općine Babina Greda može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje  položaja  i ugleda Općine Babina Greda, promicanje demokratskog društva  i  razvoj Općine Babina Greda u cjelini.

Prijedlog za dodjelu Povelje može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća.

–          Plaketa „Zlatni grb Općine Babina Greda“

Zlatni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske za izuzetne rezultate postignute u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, športu i drugim djelatnostima na području Općine Babina Greda i od posebnog utjecaja na daljnji razvitak Općine Babina Greda i Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu Plakete „Zlatni grb“  može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe

  • Plaketa „Srebrni grb Općine Babina Greda“

Srebrni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske, gospodarskim i drugim subjektima za kontinuirano obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku Općine Babina Greda.

Prijedlog za dodjelu Plakete „Srebrni grb“  može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

–       Zahvalnica Općine Babina Greda

Zahvalnica Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima, gospodarskim i drugim subjektima prigodom obilježavanja njihovih značajnih obljetnica, a za trajnu, opće priznatu djelatnost kojom su doprinijeli i doprinose razvitku i boljitku Općine Babina Greda.

Prijedlog za Zahvalnicu može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

  1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda, a mora obavezno sadržavati:
  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
  • ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje
  • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa  ili postignuća zbog kojih se javno priznanje  predlaže
  • životopis o postignutim rezultatima i zaslugama za pojedinca, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje
  1. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 29. veljače, 2016. godine, a dostavljaju se poštom na adresu OPĆINA BABINA GREDA, Vl. Nazora 3, 32276 Babina Greda s naznakom «JAVNA PRIZNANJA U 2016. g.» ili osobno u Jedinstveni  upravni odjel  Općine Babina Greda.

Predsjednik Odbora:

 

Josip Krnić

Prethodna objava Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2016.g.
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content