Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2016.g.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2016.g.

Javni natječajOpćina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2016.g. U prilogu se nalazi sva potrebita i obvezujuća dokumentacija.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 30 dana od dana objave, znači do 18. ožujka 2016.g.

Prijave koje nisu u skladu sa uvjetima u natječajnoj dokumentaciji neće se razmatrati.

VAŽNO: dana 29. veljače 2016.g. sa početkom u 10:00 sati organizirana je radionica za izradu projektnih prijava na natječaj. ukoliko se ukaže potreba organizirati ćemo onoliko radionica koliko bude potrebno. Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak radi osiguranja adekvatnog prostora, u slučaju velikog broja potencijalnih prijavitelja radionica će se održati dva dana za redom, 29.02.2016. i 01.03.2016. u isto vrijeme. Svima nam je u interesu da što veći broj prijava bude pozitivno rješeno jer na taj način pozitivno utječemo na našu Babinu Gredu. 

02-OBG Javni natjecaj u kulturi 2016     01-OBG Upute za prijavitelje – kultura     03- OBG opisni-obrazac-PRIJAVNICA     04-OBG obrazac PRORAČUNA     05-OBG obrazac-NEKAZNJAVANJE     06-OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA     07-OBG obrazac PARTNER     8-OBG Ogledni obrazac ugovora o financiranju     9-OBG Obrazac za procjenu kvalitete prijave     obrazac OBG FIN.IZVJ.REALIZIRANOG PROGRAMA     obrazac-OBG OPIS REALIZIRANOG PROGRAMA

01- OBG Javni natjecaj u sportu 2016     02- OBG Upute za prijavitelje sport     03- OBG opisni obrazac PRIJAVNICA     04- OBG obrazac PRORACUNA     05- OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA     06- OBG obrazac NEKAZNJAVANJE     07- OBG obrazac PARTNER     08- OBG Ogledni obrazac ugovora o financiranju     09- OBG Obrazac za procjenu kvalitete prijave     OBG obrazac FIN.IZVJ.REALIZIRANOG PROGRAMA     OBG obrazac OPIS REALIZIRANOG PROGRAMA

Prethodna objava Održana edukativna radionica – “Kontrola plodnosti tla na području Općine Babina Greda”
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content