Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Babina Greda

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Na temelju članka  80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Općina Babina Greda ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

  • IZGRADNJA – VVK d.o.o., Josipa Kozarca 28, 32 100 Vinkovci, OIB: 45533143162
Prethodna objava ODLUKA O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA – UDRUGE 2019.g. I ODOBRENI PROGRAMI/PROJEKTI 2019.g.
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content