Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

  • Version
  • Preuzimanje 190
  • Veličina 0.00 KB
  • Datum objave 11. siječnja 2017.

DatotekaAction
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinuPreuzimanje 

Preuzimanje
Prethodna objava Plan savjetovanja sa javnošću za 2017. godinu

Leave Your Comment

Skip to content