Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Babina Greda dobila 160 000 kn za Program održivog razvoja lokalne zajednice

Babina Greda dobila 160 000 kn za Program održivog razvoja lokalne zajednice

Općina Babina Greda je kandidirala na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije na Program održivog razvoja lokalne zajednice – projekt “Izgradnja dječjih igrališta u Općini Babina Greda”, te je od istoga tijela dobila financijska sredstva u visini od 160.000,00 kuna. 

Dječja igrališta biti će izgrađena u ulici Matije Gupca i u ulici B.J. Jelačića, točnije lokacije su vidljive na fotografijama koje su prilog ove objave.

Prethodna objava Sudjelovanje u projektu – pomoć u obliku paketa prehrane i osobne higijene
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content