Obavještavamo mještane Općine Babina Greda da će se odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti dana 03.08.2019.g. subota, umjesto 05.08.2019.g. ponedjeljak jer je isti neradni dan.