Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

V A Ž N O – ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA

Energetska obnova

V A Ž N O – ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA

Molimo sve zainteresirane sa područja Općine Babina Greda da obrate pozornost na niže navedeno. Također svi zainteresirani mogu se javiti u Općinu najkasnije do 29.07.2020.g. Općina će prvo prikupiti kontakt podatke od svih zainteresiranih, te ukoliko bude dovoljno zainteresiranih Općina Babina Greda će organizirati radionicu.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio dva javna poziva:

  1. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuca
  2. Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju JAVNI POZIV ZA SUFINAN.KORIŠ.OBNOV.IZVORA ENERGIJE ZA PROIZ.ELEK.ENERGIJE U KUĆAN.ZA VLAST.POTR.

Prije samog javljanja u Općinu molimo sve zainteresirane da dobro prouče javne pozive.

  1. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju JAVNI POZIV ZA SUFINAN.KORIŠ.OBNOV.IZVORA ENERGIJE ZA PROIZ.ELEK.ENERGIJE U KUĆAN.ZA VLAST.POTR.

Prethodna objava Rekonstrukcija javne rasvjete 2. faza – Led rasvjeta
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content