Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Priručnik za postupanje po Uredbi

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Priručnik za postupanje po Uredbi

UREDBA O FINANCIRANJU UDRUGA

PRIRUČNIK za postupanje u primjeni Uredbe_v_ 1_0

Zakon o udrugama 2014

 

Prethodna objava POTPISIVANJE UGOVORA O STIPENDIRANJU STUDENATA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content