WIFI4EU

WIFI4EU – Općina Babina Greda

WIFI4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama Naziv projekta: WIFI4EU Naziv korisnika: Općina Babina Greda Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 € EU sufinanciranje projekta: 15.000,00 € (jednokratni iznos – kupon) Razdoblje provedbe projekta: 19.12.2018. godine – 19.06.2020. godine Putem natječaja Općina Babina Greda je dobila 15.000,00 € za razvoj bežične mreže na području 10 lokacija […]

Skip to content