Dana 31. listopada 2020.g. u općinskoj vijećnici Općine Babina Greda održana je radionica projekta “Smart rural 21” – izrada pametne strategije Općina Babina Greda.

Na održanoj radionici definirali su se konačni ciljevi i podciljevi strategije.