Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Prikupljanje glomaznog otpada na području Općine Babina Greda

Glomazni otpad

Prikupljanje glomaznog otpada na području Općine Babina Greda

Obavještavamo vas da će se u srijedu, 9. lipnja 2021. godine, na području Općine Babina Greda vršiti odvoz glomaznog otpada.

Molimo da otpad bude spreman za odvoz u 7 sati ujutro.

U glomazni otpad ne spada:

  • građevinski otpad
  • salonit ploče
  • otpadna ulja
  • kiseline
  • lakovi
  • razrjeđivači i pripadajuća ambalaža
  • ambalaža od pesticida
  • karoserije automobila
  • gume
  • električni i elektronski otpad

STRUNJE-TRADE d.o.o.

Prethodna objava Obavijest o odvozu reciklabilne plastike
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content