Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Potpisan ugovor o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta

POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI I OPREMANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Potpisan ugovor o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta

Nakon završenog postupka javne nabave, dana 12. listopada 2020.g. potpisan je sa odabranim ponuditeljem AKSION d.o.o. iz Vinkovaca ugovor o izgradnju i opremanju reciklažnog dvorišta u Općini Babina Greda. Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 2.517.421,45 kuna.

Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Babina Greda – referentni broj: KK.06.3.1.16.0011” iznosi 3.748.402,33 kune. Rok izvođenja radova je šest mjeseci od dana uvođenja u posao. Osim izvođenja radova na izgradnji i opremanju samog reciklažnog dvorišta određeni iznos financijskih sredstava je neophodan za ostale aktivnosti na samom projektu kao što su: internet promocija, objava novinskog članka, promotivni materijal, informativni događaj – početna i završna konferencija, provedba projekta, organizacija četiri radionice za građane i sl.

Potpisanim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova (Europski strukturni i investicijski fondovi, Operativni program konkurentnost i kohezija), u financijskom razdoblju 2014.g. – 2020.g. dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 3.141.629,86 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodna objava ODLUKE – Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content