Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Rekonstrukcija zgrade DVD-a

Rekonstrukcija Zgrade DVD-A

Projekt rekonstrukcije i prenamjene poslovne građevine u Babinoj Gredi u građevinu Vatrogasnog doma

Ukupno utrošeno: 1.467.749,69 kuna

Financirano – iz sredstava općinskog proračunan: 543.126,97 kuna

Sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU- 748.000,00

Sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 176.622,72

Opremanje interijera Vatrogasnog doma sa ukupnim iznosom od 131.593,27 kuna

-iz sredstava općinskog proračuna –66.369,33 kuna

– Županija sufinancirala sa 65.223,94 kuna

Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content