Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Energetska obnova zgrade Hrvatske seljačke čitaonice

Energetska obnova zgrade Dom Hrvatske seljačke čitaonice

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova zgrade Dom Hrvatske seljačke čitaonice na adresi
Mijata Stojanovića 116, Babina Greda
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 487.330,43 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 312.762,97 kuna

OPIS PROJEKTA: Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju
4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

SAŽETAK PROJEKTA: Predmetna Javna zgrada – Dom Hrvatske seljačke čitaonice izgrađena
je 1988. godine. Predmetna zgrada ima sve preduvjete za energetsku obnovu jer se trenutno
svrstava u energetski razred G. Ovim projektom Stanje prije obnove Stanje nakon obnove
se želi postići viši energetski razred implementacijom mjera predloženih u glavnom projektu.
Energetskom obnovom se želi postići smanjenje potrošnje primarne energije, produljiti vijek trajanja zgrade, te osigurati bolje uvjete za boravak svim članovima Udruge i korisnicima usluga čitaonice.

REZULTATI PROJEKTA: Obnovom energetske funkcionalne cjeline projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 76,18 %. Nakon izvedenih radova energetske obnove objekt je u potpunosti toplinski izoliran te je osim uštede toplinske energije i ugodniji boravak u istom za sve korisnike.

MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KOJE SE PROVODE NA ZGRADI:
Povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
Od 11.10.2018. do 10.10.2020

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Babina Greda

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Projekt se provodi u sklopu Operativnog
programa konkurentnost i kohezija

Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content