ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA 12/2015 god.

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA 2015 god.

IZJAVA OPĆINSKOG NAČELNIKA JOSIPA KRNIĆA

IZJAVA OPĆINSKOG NAČELNIKA JOSIPA KRNIĆA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

Babina Greda, 14. travnja, 2010. Godine
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,

RADA I PODUZETNIŠTVA

Uprava za sustav javne nabave

Z A G R E B

Predmet: Obavijest

Sukladno članku 5.c Zakona o javnoj nabavi (N/N 110/2007 i 125/2008) , kao čelnik JLS

(Općinski načelnik Općine Babina Greda) izjavljujem da trenutno ne obavljam upravljačke poslove

niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava u  bilo kojem  gospodarskom

subjektu  s kojima bi  Općina Babina Greda mogla sklapati ugovore o javnoj nabavi .

Općinski načelnik:

Josip Krnić

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA 2012 god.

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOM IZVRŠENJU

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE ROBA,RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Skip to content