Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Općine Štitar, Babina Greda i Cerna za povratak lovišta lokalnim lovačkim udrugama

Općine Štitar, Babina Greda i Cerna za povratak lovišta lokalnim lovačkim udrugama

Općine Štitar, Babina Greda i Cerna za povratak lovišta lokalnim lovačkim udrugama

U prostorijama Općine Babina Greda održan je danas inicijalni sastanak načelnika Općine Štitar Stjepana Gašparovića (HSS), Općine Babina Greda Josipa Krnića (SDP) i Općine Cerna Josipa Štoreka (HSS) i to na temu povrata znatnih dijelova lovišta na području svake od navedenih općina, a koji su devedesetih godina prošloga stoljeća pripojeni državnom lovištu „Banov dol“ pa proslijeđeni na korištenje privatnom koncesionaru – javlja portal Vinkulja.hr.

– Zakon o lovstvu propisuje da se državno lovište može ustanoviti samo na zemljištu u državnom vlasništvu ukoliko je ono veće od 1.000 hektara neprekinutog zemljišta. Na navedenom lovištu je očigledno da gotovo 70% zemljišta ne zadovoljava uvjet kontinuiteta od najmanje 1.000 hektara državnog zemljišta u komadu. Naime, velik dio zemljišta na tom području je u privatnom vlasništvu lokalnog stanovništva – rekao je načelnik Općine Štitar Stjepan Gašparović.

Sastanak je bio motiviran time da općine na razrješenju spomenutog pitanja trebaju djelovati sinergijski, a izražena je i nada da će se ovoj inicijativi priključiti i druge općine s istim ili sličnim problemima.

– Niti jedna država ili pravni režim ranije nije onemogućavao lokalno stanovništvo da uživa svoje zemljište, a sada se baš to događa. Ujedno smatramo da je nepravedno što je naša država, Republika Hrvatska, uvela ograničenja lokalnom stanovništvu na upravljanje područjem vlastitih općina kakva ranije nisu postojala, nego su tim područjem upravljale lokalne lovačke udruge – smatra Josip Krnić, načelnik Općine Babina Greda.

Problem umjetno skrojenih granica nastao je prije nešto manje od 30 godina i o tom problemu se govori već gotovo tri desetljeća, napominje Josip Štorek, općinski načelnik Cerne:

– Sad je pravo vrijeme da se radi na razrješenju tog problema jer koncesija istječe za nešto više od dvije godine pa bi pitanje revizije granica lovišta trebalo riješiti najkasnije tada, a po mogućnosti i ranije. Lokalnom stanovništvu treba omogućiti korištenje svojih prirodnih bogatstva i na taj način stvoriti preduvjete za razvoj, ali i otkloniti stalno prisutan osjećaj nepravde i nemoći u odnosu između lokalnog stanovništva i ministarstava iz Zagreba, a što se više općina uključi, to će se i problemi lakše rješavati jer zajedno smo jači – poručuje na kraju Štorek.

Prethodna objava Potpisan Ugovor za financiranje projekta “OČUVANJE TRADICIJE KROZ SURADNJU KUD-A BABINA GREDA I HKUD-A SOMBOR”
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content