Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Odluka o dodijeljenim priznanjima u 2016.g.

Odluka o dodijeljenim priznanjima u 2016.g.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 060-01/16-01/3

URBROJ: 2212/02-01/16-01-1

Babina Greda, 18. ožujka, 2016. godine

 

 

   Na temelju članka 16. st 3. Pravilnika o javnim priznanjima Općine Babina Greda („Sl. vjesnik“ 4a/10), članka 30. Statuta Općine Babina Greda (“Službeni vjesnik”, br. 11/09, 04/13, 03/14), Općinski načelnik Općine Babina Greda  dana 18. ožujka, 2016. godine, donio  je sljedeću

 

O  D  L  U  K  U

 

I

 

Donosi se odluka o  davanju javnih priznanja za postignuća i doprinos od značaja za razvoj i ugled Općine Babina Greda, po prijedlogu Odbora za javna priznanja, odnosno po prijedlogu udruga i općinskog načelnika i to:

 

Dodjelu PLAKETE “Zlatni grb Općine Babina Greda”:

 

INA d.d. ZAGREB – zbog upošljavanja većeg broja ljudi sa područja Općine Babina Greda

te velike donacije za opremanje igraonice u Općinskog knjižnici,

 

Dodjelu PLAKETE “Srebrni grb Općine Babina Greda”:

 

 • ŠRU „BERAVA“ BABINA GREDA – za 30-u obljetnicu uspješnog rada udruge
 • JOSIP MRKONJIĆ- posthumno za aktivan rad u Poglavarstvu Općine, zalaganje za izgradnju stadiona te ribičke kuće

 

Dodjelu ZAHVALNICE Općine Babina Greda:

 • HRVATSKI RADIO ŽUPANJA – veliki doprinos u praćenju rada udruga Općine Babina Greda te promocije kulturnih i sportskih manifestacija,
 • DAMIR VUKOVIĆ- za izvrsne rezultate i dobivanje zlatne medalje u stolnom tenisu  te status kandidata za sudjelovanje na  paraolimpijskim sportskim igrama,
 • IVO STOJANOVIĆ (Korin) kao uspješnom gospodarstveniku (poljoprivredniku),
 • ŽELJKO GRGIĆ – kao uspješnom gospodarstveniku (obrtniku),
 • IVAN STOJANOVIĆ (Korin) – za doprinos u razvoju šaha i djelovanja Šahovske udruge „Šokadija“ Babina Greda,
 • PETAR MALBAŠIĆ – kao predsjedniku Udruge ŠRU „Berava“ za zalaganje u radu i napretku udruge,
 • MARKO MATIĆ – za nesebičan dugogodišnji rad u  Udruzi Čitaonica Ritić,
 • MARKO KARLIĆ – za nesebičan dugogodišnji rad u Udruzi Čitaonica Ritić,
 • ANKICA KOPIĆ – za nesebičan trud u dugogodišnjem obavljanju medicinske službe,
 • TEA BARIĆ, za praćenje svih događaja vezanih uz Babinu Gredu na elektronskom mediju,
 • IVAN STOJANOVIĆ (Katačin) – kao dugogodišnjem članu Konjogojstvene udruge Babina Greda i jednom od predsjednika Udruge,
 • JAKOB KNEŽEVIĆ – kao vrsnom poznavaocu i čuvatelju kulturne baštine (starih običaja, šokačkog izričaja, natpjeva za bećarac i sl.),
 • IVAN LENINGER- posthumno – zahvala za dugogodišnje djelovanje u radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Konjogojstvene udruge Babina Greda te kao posljednjem obrtniku starog zanata (kovaču).
 • IVO LEŠIĆ- kao dugogodišnjem članu, bivšem predsjedniku, dozapovjedniku i operativnom članu DVD-a,
 • MARTIN KATUŠIĆ – kao dugogodišnjem članu u obnašanju dužnosti blagajnika i voditelja mladeži DVD-a,
 • STJEPAN ĐAKOVIĆ- kao nekadašnjem predsjedniku DVD-a, dugogodišnjem članu Upravnog odbora Udruge te operativnog člana.

 

 

 

Predsjednik

Općinskog vijeća:

Jakob Verić

Prethodna objava Isplata uskrsnice za umirovljenike
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content