Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

OBAVIJEST – JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

OBAVIJEST – JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je pet Javnih poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.

1.  Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, moderniacija i povećanje konkrentnosti poljoprivrednih gospodarstava, SEKTOR VOćA I POVRćA, za poljoprivredna gospodarstva EKONOMSKE VELIčINE OD 6.000,00 DO 250.000,00 EUR STANDARDNOG EKONOMSKOG REZULTATA (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).

2.  Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, SEKTOR VOćA I POVRćA, PREKO 250.000,00 EUR EKONOMSKE VELIčINE (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).
Dozvoljeni  troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000,00 EUR osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000,00 EUR po projektu.
Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

3.  Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, STOČARSTVO I PERADARSTVO, OD 8.000,00 DO 250.000,00 EUR EKONOMSKE VELIčINE (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).

4.  Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, STOČARSTRVO I PERADARSTVO, PREKO 250.000,00 EUR EKONOMSKE VELIčINE (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).
Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija. SUFINANCIRANJE IZNOSI 50%, A MAKSIMALNI IZNOS POTPORE PO PROJEKTU 1.000.000,00 EUR, osim ZA POčETNIKE gdje je MAKSIMALNI IZNOS 100.000,00 EUR PO PROJEKTU.
Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

5.  Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIšTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA šTETNOG UTJECAJA NA OKOLIš (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kn)
Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladištnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.
SUFINANCIRANJE IZNOSI 50%, a MAKSIMALNI IZNOS POTPORE PO PROJEKTU 1.000.000,00 EUR osim ZA POčETNIKE gdje je MAKSIMALNI IZNOS 100.000,00 EUR PO PROJEKTU.
Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.

ROK PRIJAVE 2. LIPNJA 2017. GODINE,

Više o ovom pozivu, potrebnoj dokumentaciji možete saznati na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx

Prethodna objava GLASNIK OPĆINE BABINA GREDA – BROJ 6
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content