Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

OBAVIJEST – HRVATSKE VODE, FINANCIRANJE VODNOG GOSPODARSTVA

OBAVIJEST – HRVATSKE VODE, FINANCIRANJE VODNOG GOSPODARSTVA

U prilogu se nalazi obavijest Hrvatskih voda vezano za poslove,iz članka 17. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva,  Hrvatskih voda koje je preuzela uslijed zakonskih propisa Općina Babina Greda.

Članak 17. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva:

Na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje voda.

Naknada za uređenje voda iz stavka 1. ovoga članka obračunava se prema podacima iz očevidnika za obračun komunalne naknade.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja obveznicima i rješenje o obračunu naknade iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona.

Jedinica lokalne samouprave naplaćuje naknadu za uređenje voda putem uplatnica za komunalnu naknadu, uz koje zasebno iskazuje iznos, obračunske elemente i način obračuna naknade za uređenje voda.

Jedinica lokalne samouprave doznačuje naplaćene iznose naknade za uređenje voda jednom tjedno na uplatne račune Hrvatskih voda.

Za poslove iz ovoga članka jedinici lokalne samouprave pripada naknada od 5% na iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda.

Jedinica lokalne samouprave do dvadesetog dana u mjesecu za prethodni mjesec, a do 28. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja Hrvatskim vodama izvješće o obračunatim (putem uplatnica upućenih obveznicima), naplaćenim i doznačenim sredstvima naknade za uređenje voda.

Protiv jedinice lokalne samouprave koja ne postupa po odredbi stavka 5. ovoga članka Hrvatske vode su ovlaštene u upravnom postupku donijeti rješenje o izvršenju nedoznačenog iznosa naknade za uređenje voda na temelju vjerodostojne isprave i provesti izvršenje tog rješenja. Vjerodostojna isprava je financijska kartica Hrvatskih voda koja se temelji na izvještajima iz stavka 7. ovoga članka, a ako izvještaji nisu podneseni ili su nepotpuni Hrvatske vode postupaju po odredbama članka 83. ovoga Zakona.           LETAK_2017

 

 

Prethodna objava HUMANITARNA POMOĆ – KRŠĆANSKA HUMANITARNA UDRUGA “PUTEVI MILOSTI”
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content