Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

MOBILNA JEDINICA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

MOBILNA JEDINICA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

 

O B A V I J E S T

Obavještavamo mještane Općine Babina Greda da će se dana 05. svibnja 2017.g. (petak), na lokaciji ispred male sale nalaziti mobilna jedinica reciklažnog dvorišta, u vremenu 07:00 – 14:00, u koju će se moći odlagati slijedeći otpad:

 • Otapala
 • Lužine
 • Kiseline
 • Pesticidi
 • Jestiva ulja i masti
 • Motorna ulja i masti
 • Baterije i akumulatori
 • Elektronička oprema
 • otpadni papir (papir i karton)
 • otpadni metal (ambalaža od metala)
 • otpadno staklo (staklena ambalaža, staklo)
 • otpadna plastika (ambalaža od plastike)
 • otpadni tekstil (odjeća, tekstil)
 • boje, tiskarske boje, ljepila i smole
 • detrđenti

Napomena: Do sada se mobilna jedinica reciklažnog dvorišta svaki prvi ponedjeljak u mjesecu nalazila na navedenoj lokaciji. Ovo je iznimka, jer je dana 01. svibanj 2017.g. (ponedjeljak) međunarodni praznik rada.

Ubuduće će se kao i do sada mobilna jedinica reciklažnog dvorišta nalaziti na lokaciji ispred male sala, svaki prvi ponedjeljak u vremenu 07:00 – 14:00 sati.

Pročelnik JUO:

Boris Bauković, mag.oec.

 

 

Prethodna objava RADOVI NA ZONI “TEČINE” – SUŠARE
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content