Mobilna jedinica reciklažnog dvorišta

Mobilno RD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

O B A V I J E S T

Obavještavamo mještane Općine Babina Greda da će se svakog prvog ponedjeljka u mjesecu na lokaciji ispred male sale nalaziti mobilna jedinica reciklažnog dvorišta, u vremenu 07:00 – 14:00, u koju će se moći odlagati slijedeći otpad:

 • Otapala
 • Lužine
 • Kiseline
 • Pesticidi
 • Jestiva ulja i masti
 • Motorna ulja i masti
 • Baterije i akumulatori
 • Elektronička oprema
 • otpadni papir (papir i karton)
 • otpadni metal (ambalaža od metala)
 • otpadno staklo (staklena ambalaža, staklo)
 • otpadna plastika (ambalaža od plastike)
 • otpadni tekstil (odjeća, tekstil)
 • boje, tiskarske boje, ljepila i smole
 • detrđenti

 

Pročelnik JUO:

Boris Bauković, mag.oec.

 

Prethodna objava Rezultati natječaja za logo manifestacije “Dani kulina, sira i vina”
Skip to content