Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA U 2019.g.

Babina Greda

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA U 2019.g.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

Odbor  za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 021-05/19-01/1

URBROJ: 2212/02-01/19-01-1

Babina Greda, 12. veljače, 2019. godine

 

Odbor  za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga  za dodjelu
javnih priznanja Općine Babina Greda u 2019. godini

 

 1. Javna priznanja Općine Babina Greda su:

 

 • POVELJA OPĆINE BABINA GREDAProglašenje počasnim građaninom Općine Babina Greda

Počasnim građaninom Općine Babina Greda može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje  položaja  i ugleda Općine Babina Greda, promicanje demokratskog društva  i  razvoj Općine Babina Greda u cjelini.

Prijedlog za dodjelu Povelje može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća.

 

 • Plaketa „Zlatni grb Općine Babina Greda“

Zlatni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske za izuzetne rezultate postignute u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, športu i drugim djelatnostima na području Općine Babina Greda i od posebnog utjecaja na daljnji razvitak Općine Babina Greda i Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu Plakete „Zlatni grb“  može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe

 

 • Plaketa „Srebrni grb Općine Babina Greda“

Srebrni grb Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima Općine Babina Greda i drugim građanima Republike Hrvatske, gospodarskim i drugim subjektima za kontinuirano obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku Općine Babina Greda.

 

Prijedlog za dodjelu Plakete „Srebrni grb“  može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

 

 • Zahvalnica Općine Babina Greda

Zahvalnica Općine Babina Greda dodjeljuje se građanima, gospodarskim i drugim subjektima prigodom obilježavanja njihovih značajnih obljetnica, a za trajnu, opće priznatu djelatnost kojom su doprinijeli i doprinose razvitku i boljitku Općine Babina Greda.

Prijedlog za Zahvalnicu može dati općinski načelnik ,vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Babina Greda, a mora obavezno sadržavati:
 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
 • ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje
 • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa  ili postignuća zbog kojih se javno priznanje  predlaže
 • životopis o postignutim rezultatima i zaslugama za pojedinca, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje

 

 1. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 15. ožujka, 2019. godine, a dostavljaju se poštom na adresu OPĆINA BABINA GREDA, Vl. Nazora 3, 32276 Babina Greda  s naznakom «JAVNA PRIZNANJA U 2019. g.» ili osobno u Jedinstveni  upravni odjel  Općine Babina Greda.

 

                                                                                                 Predsjednik Odbora:

                                                                                                                                                                                                                                                                         Josip Krnić

 

Prethodna objava STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE BABINA GREDA
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content