Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE – LAG BOSUTSKI NIZ

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE – LAG BOSUTSKI NIZ

JAVNI POZIV

Za dostavu prijava za zapošljavanje na mjesto

Asistent u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutki niz

I.

LAG Bosutski niz raspisuje javni poziv za izbor 1 kandidata za zapošljavanje na mjesto Asistent u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutki niz na  punom radnom vremenu (8 sati dnevno) na određeno vrijeme.

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak zamjene Asistenta u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutski niz na određeno vrijeme, stručnog kadra više i visoke stručne spreme (VŠS, VSS) koji će doprinjeti iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu, izradu i provedbu Lokalne razvojne /CLLD strategije temeljene na načelima održivog razvoja prema LEADER programu i CLLD metodologiji, sudjelovanje u pripremi i provedbi nacionalnih, inozemnih i EU projekata te ostalim administrativnim poslovima LAG-a

III.

Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– godinu dana radnog iskustva na pripremi i provedbi EU projekta

– završenu minimalno VŠS ili VSS, ekonomist, pravnik

– da poznaju rad na računalu

– da poznaju engleski jezik u govoru i pismu

– vozačka dozvola B kategorije, posjedovanje osobnog automobila

Od kandidata/kinja očekujemo: – dobre komunikacijske vještine; – sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada; – spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija.

IV.

Uz prijavu na javni poziv (molbu), kandidati su dužni priložiti:

– dokaz ugovora o radu ili drugi dokaz koji dokazuje da kandidat podsjeduje znanja provedbe EU projekta u trajanju najmanje 1 godine

– neovjerena preslika osobne iskaznice, domovnica

– životopis s osobnim podacima (Europass)

– uvjerenje o nekažnjavanju – sud

– ECDL diploma – ukoliko je primjenjivo

–  kopija vozačke dozvole

– dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

– Kandidati koji zadovoljne kriterije biti će pozvani na testiranje, a procjenu i odabir osoba izvršiti će Komisija/Upravni odbor koju čine članovi LAG-a Bosutski niz.

  1. Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. http://ruralnirazvoj.hr/program/
  2. Lokalne razvojne strategije LAG-a Bosutski niz 2014.-2020. , http://www.lag-bosutskiniz.hr
  3. Općenito o LAG-u Bosutski niz http://www.lag-bosutskiniz.hr

Navedeno testiranje obavit će se za kandidate koji udovolje prvoj fazi, psihologijskoj selekciji. Termin održavanja navedenog utvrdit će se nakon dobivenog mišljenja HZZ o uspješnosti psihologijske selekcije.

V.

Prijave se dostavljaju:

pismenim putem na adresu LAG Bosutski niz, Trg Kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci

s napomenom „JAVNI POZIV – Za dostavu prijava za zapošljavanje na mjesto Asistent u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutki niz“.

Rok za podnošenje prijava je sedam (7) dana od objave javnog poziva na web stranici LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama LAG-a Bosutski niz http://www.lag-bosutskiniz.hr/,

Općinama i Gradu u sastavu LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni pisanim putem e-mailom LAG-a.

U Nijemcima, 19.02.2018. godine

Prethodna objava ČIPIRANJE I CIJEPLJENJE PASA
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content