Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

JAVNI POZIV – JAVNI RADOVI

JAVNI POZIV – JAVNI RADOVI

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  112-03/17-01/24

Urbroj: 2212/02-02/17-01-1

Babina Greda,   07. prosinca, 2017.  godine

 

Općinski načelnik Općine Babina Greda na temelju donesenog PROGRAMA JAVNOG RADA – AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA NA POSLOVIMA PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I BUJIČNIH POPLAVA ,  o b j a v l j u j e

 

J A V N I   P O Z I V

OPĆINA BABINA GREDA, Vl. Nazora 3, raspisuje oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od  ŠEST MJESECI na poslovima Javnih radova .

Naziv radnog mjesta:  JAVNI RAD – AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA NA POSLOVIMA PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I BUJIČNIH POPLAVA    

Broj potrebnih radnika – 5

Ciljane skupine nezaposlenih sa pravom za prijem u radni odnos:

– bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe na uvjetnoj kazni, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju

– mlade osobe do 29 godina[1] prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

– mladi do 25 godina[2] prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

– osobe starije od 50[3] prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,

– korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

  1. osobe prijavljene u evidenciju s prebivalištem u Babinoj Gredi.

Rok za podnošenje prijave je do  15. prosinca, 2017. godine.

 

 

Općinski načelnik:

Josip Krnić

Prethodna objava OBAVIJEST O PLANIRANOM ZASTOJU U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content