Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

JAVNI POZIV – JAVNI RAD

JAVNI POZIV – JAVNI RAD

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BABINA GREDA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:   112-03/18-01/35

URBROJ: 2212/02-02/18-01

Babina Greda, 23. svibnja, 2018. godine

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu, pismene obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 10. svibnja 2018. godine i članka 30. Statuta Općine Babina Greda („Sl. vjesnik“ 11/09 ,04/13,03/14,01/18), općinski načelnik , dana 23. svibnja 2018. godine, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere
„Od mjere do karijere“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

JAVNI RADOVI – AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA

NA POSLOVIMA UNAPREĐENJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

 

                Sukladno pismenoj obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci od 16. svibnja 2018. godine, Općini Babina Greda  je temeljem udjela broja nezaposlenih u Općini Babina Greda u odnosu na ukupan broj nezaposlenih u Područnom uredu Vinkovci određeno pravo zapošljavanja 12 osoba u Javnim radovima.

Na temelju gore navedenog Općina Babina Greda, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u javnim radovima Općine Babina Greda.

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci.

Broj radnika koji se traži:  12 radnika/ca.

Mjesto rada: Babina Greda

Opis poslova:


 • Uređenje biciklističke rute „Srijem“
 • Održavanje turističkih objekata-Interpretacijskog centra,Hrv. doma , čitaonica
 • Bojanje štandova za manifestacije
 • Bojanje klupa za sjedenje
 • Održavanje izletišta na Kladavcu

  

 • Uređenje povijesnih spomenika i prilaznih putova do spomenika
 • Održavanje kulturnih manifestacija u Općini
 • Održavanje obale rijeke Berave i Bitulje


 

Uvjeti za mogućnost rada su:

 

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni tri skupine:

 

 1. skupina:
 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
 • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina
 1. skupina:
 • korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 1. skupina:
 • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci
 • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad te mlade i zapošljive osobe.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 

 1. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Dokaz o završenoj školi
 4. Dokaz o ispunjavanju uvjeta navedenog pod rednim brojem 1.


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u javnim radovima podnose se u Općini Babina Greda, Vl. Nazora 3, Babina Greda, zaključno s danom 01. lipnja,2018. godine, s naznakom „Prijava na oglas za javne radove“.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                            Općinski načelnik:

                                                                                                 Josip Krnić

OBRAZAC PRIJAVE

Prethodna objava NEMA SELA NAD BABINE GREDE 08.06. – 10.06.2018.g.
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content