Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu

Babina Greda

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu

Dana 27.12.2021.g. Općina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Babina Greda za 2022.g. i Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu na području Općine Babina Greda za 2022.g. Rok za prijavu je do 26.01.2022.g.

Molimo sve prijavitelje da obrate dodatnu pozornost na dokumente za prijavu. U uputama za prijavitelje je sve detaljno objašnjeno, također napominjemo da je potrebno popuniti sve priložene obrasce koji moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe za zastupanje pojedine udruge. 

Naglašavamo da je rok za predaju završnog izvještaja za 2021.g. 31.01.2022.g. Prijavitelji koji ne predaju završni izvještaj na propisanim obrascima uz odgovarajuće dokumente za pravdanje odobrenih sredstava do navedenog roka, neće biti u mogućnosti koristiti financijska sredstva za 2022.g.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na slijedeće kontakte: E-mail: opcina@babinagreda.hr ili telefon: 032/855-945″


Prethodna objava Javni poziv za predlaganje članova/članica Savjeta mladih i njihovih zamjenika (Javni poziv i prilozi)
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content