Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021.g.

  • Version
  • Preuzimanje 97
  • Veličina 0.00 KB
  • Datum objave 4. siječnja 2022.

DatotekaAction
Zaključak o donošenju Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021.g.Preuzimanje 

Preuzimanje
Prethodna objava Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Rekonstrukcija postojeće farme muznih krava
Skip to content