Vodič za građane – Proračun OBG za 2018. godinu

  • Version
  • Preuzimanje 188
  • Veličina 0.00 KB
  • Datum objave 10. siječnja 2018.

DatotekaAction
Vodič za građane - Proračun OBG za 2018. godinuPreuzimanje 

Preuzimanje
Prethodna objava Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Babina Greda
Skip to content