Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja turizma Općine Babina Greda za ruazoblje od 2017 .g. – 2022.g.

  • Version
  • Preuzimanje 100
  • Veličina 0.00 KB
  • Datum objave 14. srpnja 2019.

DatotekaAction
ODLUKAPreuzimanje 

Preuzimanje
Prethodna objava Financijski izvještaj 01.01. – 30.06.2019.
Skip to content