Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Akti Općinskog vijeća (24. sjednica)

Akti Općinskog vijeća (24. sjednica)

  • Version
  • Preuzimanje 431
  • Veličina 0.00 KB
  • Datum objave 4. prosinca 2023.

DatotekaAction
ODLUKA O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK OPĆINE BABINA GREDAPreuzimanje 
ODLUKA O PRAVU SLUŽNOSTI - HEP d.d.Preuzimanje 
ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O IZRADI DIJELA UPA-A GOSPODARSKE ZONE KRČEVINEPreuzimanje 
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITEPreuzimanje 
ODLUKA O KRITERIJIMA ZA DODJELU SRED. ZA UBLA. I UKLANJ. POSLJEDICA PRIRODNE NEPOGODE - OLUJNI I ORKANSKI VJETAR U SRPNJU 2023Preuzimanje 
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE BABINA GREDAPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆI, NAKNADAMA PLAĆE I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA RADNIKA ZAPOSLENIH U DV REGOČPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CIJENE MJERILIMA UPISA I FINANCIRANJU PROGRAMA DV REGOČ BABINA GREDAPreuzimanje 
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA NA JAVNOM NATJELAJU ZA PRODAJU POLJO. ZEM. U VL. RH NA PODRUČJU OBG OD DANA 07.06.2023Preuzimanje 
ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA REGOČPreuzimanje 

Preuzimanje
Prethodna objava Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content