ANKETA – ISTRAŽIVANJE POTREBA ZA DJEČJI VRTIĆ U OPĆINI BABINA GREDA

Temeljem objavljenog Poziva za iskaz interesa za osnivanje dječjeg vrtića u Općini Babina Greda pristigla je jedna prijava. Radi potrebe utvrđivanja zainteresiranosti tj. određivanja približnog broje djece koja bi boravila u vrtiću raspisali smo anketu, za koju Vas molimo da ju ispunite i dostavite u Općinu na jedan od navedenih načina.    ANKETA

Prethodna objava OBAVIJEST ZA GRAĐANE KOJI SU U POSTUPKU STAMBENOG ZBRINJAVANJA
Skip to content