Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Babina Greda

Stipendije

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Babina Greda

Na temelju članka 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Babina Greda («Službeni vjesnik» 16/09, 14/11, 21/13,) i Odluke Općinskog vijeća općine Babina Greda o broju i visini stipendija za akademsku 2020/21. godinu  („Sl. vjesnik“11/20) ,  Općinski načelnik      r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima

s područja Općine Babina Greda

  1. Općina Babina Greda osigurala je dodjelu 15 stipendija studentima u akademskoj godini 2020/2021. u iznosu od 1.200,00 kuna kroz 10 mjeseci.

– studenti  i državljani RH s prebivalištem u Babinoj Gredi (najmanje posljednje 4 godine),

– studenti počev od druge godine studija ,

– studenti koji nisu stariji od 25 godina,

– studenti koji imaju status redovnog studenta,

– studenti koji ne primaju drugu stipendiju ili kredit,

– studenti koji nisu koristili stipendiju za istu studijsku godinu obrazovanja,

-studenti koji studiraju na području Republike Hrvatske .

2. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

– zamolba (isključivo u pisanom obliku),

– potvrda o prebivalištu u Babinoj Gredi,

– kopija osobne iskaznice,

– domovnica,

– uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu,

– potvrda o statusu redovnog studenta,

– izjava da ne prima drugu stipendiju,

– izjava o članovima zajedničkog kućanstva,

– potvrda o visini dohotka za 2019. godinu Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja zahtjeva

– dokaz da kandidata uzdržava samohrani roditelj,

– dokaz da je kandidat dijete HRVI ili hrvatskog branitelja,

-dokaz da je roditelj nezaposlen,

– dokaz o postignutim rezultatima na fakultetskim  natjecanjima.

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Nepotpuna i nepravodobna prijava neće se razmatrati.

Podaci za koje nisu dostavljeni traženi dokumenti neće se uzimati u obzir prilikom utvrđivanja liste reda prvenstva.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općine Babina Greda, kao i obrazac prijave može se skinuti na web adresi Općine Babina Greda:

www.babinagreda.hr

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 20. studenoga, 2020. godine na adresu:

OPĆINA BABINA GREDA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

32276 BABINA GREDA, Kralja Tomislava 2

s naznakom:

«Za natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Babina Greda»

Općinski načelnik:

Josip Krnić

KLASA: 604-02/20-01/2

URBROJ: 2212/02-02/20-01-1

Babina Greda, 10. studenoga, 2020. godine

Prethodna objava Prestanak u isporuci vode
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content