Obavještavamo sve da je sa danom 16. svibnja 2019.g. nova službena adresa Općine Babina Greda, “Kralja Tomislava 2, 32 276 Babina Greda”.