Općinski načelnik Josip Krnić dana 13. kolovoza 2019.g. je potpisao Odluku o kastraciji i sterilizaciji pasa i mačaka na području Općine Babina Greda.

ODLUKA O KASTRACIJI I STERILIZACIJI