OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE STRUNJE TRADE d.o.o. USLUGU PRIKUPLJANJA GLOMAZNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDA IZVRŠITI DANA 11.05.2020.g., PONEDJELJAK.