Koncesionar Strunje trade će vršiti uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada dana 20.06.2020.g. (subota), a ne po rasporedu dana 22.06.2020.g. (ponedjeljak).