Općina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2020.g. U prilogu se nalazi sva potrebita i obvezujuća dokumentacija.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 30 dana od dana objave, znači do 20. siječnja 2020.g.

Prijave koje nisu u skladu sa uvjetima u natječajnoj dokumentaciji neće se razmatrati.

 

JAVNI NATJEČAJ – KULTURA 2020.g.

JAVNI NATJEČAJ UDRUGE KULTURA 2020.g. UPUTE ZA PRIJAVITELJE KULTURA UDRUGE NATJEČAJ 2020.g. 03- OBG opisni obrazac PRIJAVNICA-kultura 04-OBG obrazac PRORAČUNA-kultura 05-OBG obrazac-NEKAZNJAVANJE-kultura 06-OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-kultura 07-OBG obrazac PARTNER-kultura C2 KULTURA Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta C3 KULTURA Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1) Ogledni obrazac ugovora – kultura 2020.g.

 

JAVNI NATJEČAJ – SPORT 2020.g.

JAVNI NATJEČAJ UDRUGE SPORT 2020.g. UPUTE ZA PRIJAVITELJE SPORT UDRUGE 2020.g. 03- OBG opisni-obrazac-PRIJAVNICA-sport 04-OBG obrazac PRORAČUNA-sport 05- OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-sport 06- OBG obrazac NEKAZNJAVANJE-sport 07- OBG obrazac PARTNER-sport C2 SPORT Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta C3 SPORT Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1) Ogledni obrazac ugovora – sport 2020.g.