Općina Babina Greda objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi i sportu na području Općine Babina Greda za 2019.g. U prilogu se nalazi sva potrebita i obvezujuća dokumentacija.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 30 dana od dana objave, znači do 21. siječnja 2019.g.

Prijave koje nisu u skladu sa uvjetima u natječajnoj dokumentaciji neće se razmatrati.

02-OBG Javni natjecaj u kulturi 2019.g.  01-OBG Upute za prijavitelje 2019.g.- kultura 03- OBG opisni obrazac PRIJAVNICA-kultura   04-OBG obrazac PRORAČUNA-kultura   05-OBG obrazac-NEKAZNJAVANJE-kultura   06-OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-kultura   07-OBG obrazac PARTNER-kultura   C2 KULTURA Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta   C3 KULTURA Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1)   Ogledni obrazac ugovora – kultura 2019.g.

01- OBG Javni natjecaj u sportu 2019.g.   02- OBG Upute za prijavitelje sport 2019.g.   03- OBG opisni-obrazac-PRIJAVNICA-sport   04-OBG obrazac PRORAČUNA-sport   05- OBG obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOST.FINAN.-sport   06- OBG obrazac NEKAZNJAVANJE-sport   07- OBG obrazac PARTNER-sport   C2 SPORT Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta   C3 SPORT Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta (1)   Ogledni obrazac ugovora – sport