ODVOZ KRUPNOG OTPADA

Categories:

«STRUNJE-TRADE» D.O.O.

poduzeće za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu

Porezni broj: 0928569 * OIB: 97670986612 * tel: 032 398 048

B.J.Šokčevića 153, 32251 Privlaka

 IBAN: HR6124840081100516534

 

 

OBAVJEŠTAVAMO        

 

VAS DA ĆE SE 13.05.2019. GODINE – ponedjeljak – VRŠITI ODVOZ KRUPNOG OTPADA

      MOLIMO DA OTPAD BUDE SPREMAN ZA ODVOZ U 7 SATI UJUTRO 

                                            

U KRUPNI OTPAD NE PRIPADA:

GRAĐEVINSKI OTPAD,

SALONIT PLOČE,

OTPADNA ULJA,

KISELINE,

LAKOVI,

RAZREĐIVAČI I PRIPADAJUĆA AMBALAŽA,

AMBLAŽA OD PESTICIDA,

KAROSERIJE AUTOMOBILA,

GUME I ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD

VREĆE ZA SMEĆE

Categories:

Obavještavamo sve mještane Općine Babina Greda da se vreće za smeće zapremine 120 L mogu kupiti kod Mate Babić, Bana Jelačića 103, Babina Greda, GSM: 095/751-9300 po cijeni od 11,30 kuna.

Naglašavamo: Vreće za smeće ne zamjenjuju kante za smeće koje se koriste. Vreće se mogu koristiti jedino u slučaju povremenog boravka na području Općine Babina Greda.