Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Za poduzetnike

Poštovani,

Kontinuirani razvoj naseljenosti na prostoru današnje Općine Babina Greda možemo pratiti od razdoblja Rimljana, preko srednjeg vijeka do danas. U pisanim izvorima ime Babina Greda prvi puta je zabilježeno 1506.godine pod imenom Babinagerenda. Kulturni uspon Babina Greda doživljava i u 20.stoljeću, osniva se prva štedionica, otvaraju se četiri čitaonice, osniva se dobrovoljno vatrogasno društvo, nogometni klub, kulturno pjevačko društvo koje kasnije prerasta u kulturno umjetničko društvo te brojna društva i organizacije koje djeluju i danas.

Danas Babina Greda doživljava gospodarski rast, a neki od njih koji će biti preteča tome rastu su: elektrana na biomasu 9,7MW koja je u završnoj fazi izgradnje, projekt Zdravstveni turizam, idejni projekt geotermalnih izvora čija je vrijednost 200 milijuna eura, projekt sportsko rekreacijski centar čija je vrijednost 1 milijun eura, ovi projekti su od krucijalnog značaja za budući razvoj Babine Grede , gdje će stavljanjem tih projekata u funkciju , privući i još mnogo drugih projekata. Svim budući investitorima/ulagačima stojimo na raspolaganju, svi djelatnici Općine Babine Grede 0-24h za bilo kakve informacije ili pomoć.

Mi u Babinoj Gredi ŽELIMO,HOĆEMO I ZNAMO.

Dear friends, investors,

Continuous development of the population in the area of today’s municipality Babina Greda can be traced back to the Roman period, through the Middle Ages to the present day. The name ‘Babina Greda’ was written for the first time back in the year 1506 under the name of ‘Babinagerenda’. Babina Greda was culturally developed also in the 20th century, when the first savings bank was established, four reading rooms were opened, volunteer fire department was founded, and also soccer club, folklore Choral Society which later grew into Folklore Society. Many other societies and organizations, which also exist today, were established.

Today Babina Greda experiences economic growth, and some of the projects which will affect that growth are: biomass power plant (9,7MW) which is in the final stage of construction, project ‘Health tourism’, conceptual design of geothermal resources worth 200 millionEuros, sports and recreation centre worth 1 million Euros. These projects are of crucial importance for Babina Greda,and the launch of these projects will pull up other projects. We are available to all future investors, any time, for any piece of information!

We from Babina Greda wish, we want and we know!

obg
obicaji2
Nema sela nad Babine Grede
Povijest Babine Grede
snasa_surfa
Običaji
mladost
bbg
2972
osobe su od svog rođenja nastanjene u Babinoj Gredi, a 1 284 su se doselile u Babinu Gredu
Babina Greda

Općina Babina Greda nalazi se u jugozapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, uz važnu državnu prometnicu, autocestu D4 Zagreb-Lipovac, odnosno međunarodni koridor X. Zbog svoje lokacijske važnosti na autocesti izgrađena je ulazna i izlazna petlja za Babinu Gredu. Kao jedinica lokalne samouprave Babina Greda obuhvaća površinu od 79,48 km˛, odnosno 8 009 ha površina, a od toga 1 151 ha otpada na šume. Jedna je od većih katastarskih općina u županiji, ali i državi.

Općina Babina Greda graniči sa sljedećim lokalnim smoupravama: na zapadu s Gundincima, Sikirevcima, Slavonskim Šamcom, na istoku s Cernim i Ivankovom, jugoistoku s Štitarom i na jugu na rijeci Savi ima granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Rubnim dijelom općine prolazit ce kanal Dunav-Sava čija gradnja upravo predstoji.

Kroz katastarsku općinu Babina Greda prolazi nekoliko riječnih tokova koji su za istaknuti. Najveća rijeka je Sava koja je ujedno i granica sa Bosnom i Hercegovinom, kroz samo mjesto prolazi rijeka Berava, a u nju se ulijeva riječica Saonica. Na sjeveru općine imamo Jošavu, Brkić kanal i Bitulju, a zajedno se ulijevaju na prostoru Cerne u Biđ.

Više o našim projektima saznajte klikom ovdje…

Municipality Babina Greda is located in the south-west part of the countyVukovar-Srijem, right by the important state road, highway D4 Zagreb – Lipovac, ie. international corridor X.Because of its important location, entry and exit loop have been built. Babina Greda is a local self-government which covers the surface of 8 009 ha, and 1 151 ha are covered in forest. Babina Greda is one of the biggest municipalities in the state.

Babina Greda adjoins with municipalities Gundinci, Sikirevci, SlavonskiŠamac in the west; Cerna and Ivankovo in the east; Štitar in the southeast; and it borders with Bosnia and Herzegovina in the south, separated by river Sava.

There are couple of water courses in Babina Greda worth mentioning. The biggest is river Sava; river Berava flows through the village, and the confluent river is Saonica. In the north of the municipality are Jošava, Brkićcannal andBitulja, and they flow into Biđ in the area of municipality Cerna.

More about our projects you can see here…

Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content