Informacije

Općina Babina Greda

Adresa: Kralja Tomislava 2

32276 Babina Greda

IBAN: HR08 2340 0091 8003 0000 6

OIB: 45800936748

Telefon: 032 / 854 – 400

Telefax: 032 / 854 – 610

e-mail: opcinababinagreda@gmail.com

Općina Babina Greda

Zamjenik načelnika: Tomo Đaković
fax: 032/854-610
mob.: 091/918-9688
e-mail:opcinababinagreda@gmail.com

Načelnik: Josip Krnić
telefon: 032/855-943
fax: 032/854-610
mob.:098/216-350
e-mail: jkrnic@gmail.com

Podpredsjednik općinskog vijeća: Mato Čivić
telefon: 032/854-400
mob.:099/214-4264
e-mail: opcinababinagreda@gmail.com

Predsjednik općinskog vijeća: Jakob Verić
fax: 032/854-610
mob.: 099/2718-524
e-mail: opcinababinagreda@gmail.com

Jedinstveni upravni odjel

Računovodstveni referent: Jelena Grgić
Telefon: 032/854-614
Fax: 032/854-610
Mob.: 099/8143-276
E-mail:
racunovodstvo.grgic@gmail.com

Pročelnik JUO: Tomislav Kopić, struč. spec. admin. publ.
Telefon: 032/855-944
Fax: 032/854-610
Mob.: 099/231-2999
E-mail:

procelnikbabinagreda@gmail.com

Referent komunalno –

poljoprivredni redar: Branko Leninger
Telefon: 032/854-413
Fax: 032/855-610
Mob.: 099/2142-618
E-mail:
opcinababinagreda@gmail.com

Administrativni tajnik: Kata Lešić
Telefon: 032/854-400
Fax: 032/854-610
Mob.: 099/2142-617
E-mail:
opcinababinagreda@gmail.com

Viši stručni suradnik: Boris Bauković, mag. oec.
Telefon: 032/855-945
Fax: 032/854-610
Mob.: 091/404 06 14
E-mail:
opcinababinagreda@gmail.com

Skip to content