OGLAS za prijem službenika u službu Općine Babina Greda na određeno radno vrijeme, na radno mjesto Viši stručni suradnik na EU projektima

  • Version
  • Preuzimanje 181
  • Veličina 0.00 KB
  • Datum objave 4. siječnja 2023.

DatotekaAction
OGLAS za prijem službenika u službu Općine Babina Greda na određeno radno vrijeme, na radno mjesto Viši stručni suradnik na EU projektimaPreuzimanje 
Izjava o prihvaćanju objave osobnih podatakaPreuzimanje 
Obavijest i uputa kandidatimaPreuzimanje 

Preuzimanje
Prethodna objava Zaključak o donošenju Plana savjetovanja sa zaintere. javnošću za 2023. godinu
Skip to content