Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Akti Općinskog vijeća (7. sjednica, 21. prosinca 2021.)

Akti Općinskog vijeća (7. sjednica, 21. prosinca 2021.)

  • Version
  • Preuzimanje 4139
  • Veličina 0.00 KB
  • Datum objave 24. prosinca 2021.

DatotekaAction
SUGLASNOST NA PRAVILNIK O PLAĆI, NAKNADAMA PLAĆE I DRUGIM MATE. PRAVIMA RADNIKA ZAPOSLENIJ U DV REGOČPreuzimanje 
SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE BABINA GREDA ZA 2022. GODINUPreuzimanje 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Babina Greda za period 2022.g. - 2025.g.Preuzimanje 
Proračun Općine Babina Greda za 2022. godinu i projekcije Proračuna Općine Babina Greda za 2023. i 2024. godinuPreuzimanje 
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINUPreuzimanje 
PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA U KULTURI ZA 2022. GODINUPreuzimanje 
PROGRAM JAVNIH POTREBA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2022. GODINUPreuzimanje 
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINUPreuzimanje 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE NA GROBLJU U OPĆINI BABINA GREDAPreuzimanje 
ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJUPreuzimanje 
ODLUKA O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2022. GODINIPreuzimanje 
ODLUKA O PROGRAMU MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI DDD NA PODRUČJU OBG ZA 2022. GODINUPreuzimanje 
Odluka o Planu razvojnih programa Općine Babina Greda za razdoblje 2022 - 2024. godinaPreuzimanje 
ODLUKA O PLANU DJELOVANJA NA SMANJENJU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA ZA OPĆINU BABINA GREDA ZA 2022. GODINUPreuzimanje 
ODLUKA O NAKNADI PRAVA GRAĐENJAPreuzimanje 
Odluka o mjerama poticaja kupovine i izgradnje nekretnina na području Općine Babina Greda za 2022. godinuPreuzimanje 
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE BABINA GREDA ZA 2022. GODINUPreuzimanje 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije za javne usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja kom. otpada na području OBGPreuzimanje 
ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA OPĆINSKE NARODNE KNJIŽNICE BABINA GREDAPreuzimanje 
Odluka o imenovanju povjerenstva za popis imovine i sredstava Općine Babina Greda sa stanjem na 31.12.2020. godinePreuzimanje 
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE I DAVANJE NA KORIŠTENJE POLJ. ZEM. U VL. RHPreuzimanje 
ODLUKA O DAVANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA UPRAVLJANJEPreuzimanje 
ODLUKA - OV_VTV dooPreuzimanje 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Babina Greda za 2022.g. i projekcije za 2023.g. i 2024.g.Preuzimanje 
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Babina Greda u 2021. godiniPreuzimanje 
ZAPISNIK SA 06. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆAPreuzimanje 

Preuzimanje
Prethodna objava Zapisnik sa 06. sjednice Općinskog vijeća
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content