Radno vrijeme: Pon-Pet 07 - 15 sati

Akti Općinskog vijeća (6. sjednica, 28. studeni 2021.)

Akti Općinskog vijeća (6. sjednica, 28. studeni 2021.)

  • Version
  • Preuzimanje 3186
  • Veličina 0.00 KB
  • Datum objave 10. prosinca 2021.

DatotekaAction
SUGLASNOST NA PRAVILINK O RADU I RADNIM ODNOSIMA OPĆINSKE NARODNE KNJIŽNICE 2021. GODINAPreuzimanje 
SUGLASNOST NA ODLUKU O IZM. I DOP. PRA. O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DV REGOČ BABINA GREDAPreuzimanje 
ODLUKA O VISNI PAUŠALNOG POREZA PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICIPreuzimanje 
ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FIN. POL. STRANAKA ZASTUPLJENIH U OV OBG ZA 2022. GODINUPreuzimanje 
ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA RAVNATELJA KNJIŽNICEPreuzimanje 
ODLUKA O PROMJENI NAZIVA STADIONAPreuzimanje 
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIHPreuzimanje 
ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE BABINA GREDAPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINUPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA O UTROŠKU SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2021. GODINIPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINUPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANJA PLAĆE, NAKNADE I DRUGIH RADNIH PRAVA IZ RADA OPĆINSKOG NAČELNIKAPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE BABINA GREDA ZA 2021. GODINUPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE BABINA GREDA ZA 2021. GODINUPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI DDD NA PODRUČJU OBG ZA 2021. GODINUPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE I DAVANJE NA KORIŠTENJE POLJ. ZEM. U VL. RHPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BABINA GREDA ZA 2021 - 2023. GODINUPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA UDRUGA U KULTURI ZA 2021. GODINUPreuzimanje 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA JAVNIH POTREBA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2021. GODINUPreuzimanje 
ODLUKA O GROBLJU NA PODRUČJU OPĆINE BABINA GREDAPreuzimanje 
STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM OPĆINE BABINA GREDA 2021 - 2025Preuzimanje 
STRATEGIJA PAMETNOG SELA OPĆINE BABINA GREDA 2021 - 2027Preuzimanje 

Preuzimanje
Prethodna objava Zapisnik sa 05. sjednice Općinskog vijeća
Babina Greda

Nema sela nad BABINE GREDE

babinagrda.hr

Općina Babina Greda © 2024. Sva prava pridržana

Skip to content