Povodom Svjetskog dana žena sa sela, Klub zastupnika SDP-a u suradnji s Forumom žena SDP-a Babina Greda održao je Okrugli stol – tribinu na temu: „Zaštita i unaprjeđenje zdravlja žena na selu“ u petak, 16. listopada 2009.,

Cilj tribine je bio ukazivanje na još uvijek neprepoznatu i nepriznatu ulogu žena u seoskim sredinama te upozoravanje na težak položaj naših seoskih žena koje se suočavaju s ograničenim mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite.

Na Okruglom stolu sudjelovale su članice Foruma žena SDP-a, saborski zastupnici Milanka Opačić, Gordana Sobol,Mirando Mrsić,Igor Dragovan, Biljana Borzan, Ana Lukatela ispred UNIFEM-a, predstavnici Zavoda za javno zdravstvo, liječnici, zastupnici SDP-a s područja Slavonije i Baranje. Aktualizirani su problemi zdravstvene zaštite žena na selu i ponuđena moguća rješenja. Ne postoje statistike i izvješća o ženama sa sela,tako da smo uvid u njihove probleme dobili, osim preko ove tribine,i u izvještaju Ženske mreže iz 2006. g. koji pokazuje da život žena u seoskim sredinama karakterizira starost, bolest, nemoć, usamljenost, prometna izoliranost, nemogućnost odlaska liječniku, u trgovinu, nedostatak sredstava za život, niska obrazovna razina, neimaština, te da je velik broj žena koje nisu zdravstveno osigurane ili obuhvaćene mirovinskim osiguranjem što ih u trećoj životnoj dobi vodi u siromaštvo koje je u Hrvatskoj ženskog lica.

Skip to content