1. Nogometni Klub Šokadija Babina Greda – predsjednik Ivan Kapović (098/217-927)
2. Šahovski Klub Šokadija Babina Greda – predsjednik Ilija Rajčević (099/5955-509)
3. ŠRU Berava – predsjednik Petar Malbašić (098/1826-094)
4. Lovna udruga Jastreb – predsjednik Kristijan Katušić (091/5091-672, 032/855-024)
5. Udruga navijača Srce Vatreno – predsjednik Željko Panjičanin (098/2450-285)

Nogometni klub «Šokadija» Babina Greda

Franjo Babić 1923. osniva nogometni klub «Viktorija», koji će poslije rata prerasti u Sportsko društvo Šokadija. Pri nogometnom klubu 1932. osnovan je Šahovski klub koji se kasnije gasi. Nogometni klub Šokadija Babina Greda danas se natječe u II. županijskoj ligi, u svojim redovima broji sve uzraste. Nogometni klub prije par godina uselio je u nove prostorije i dobio novi stadion, time su poboljšani uvjeti rada nogometnog kluba.

Športsko ribolovna udruga «Berava»

Osnovana je 1975. godine, članovi su joj ljubitelji prirode i pecanja, udruga nosi naziv po rijeci koja protječe kroz mjesto. Udruga organizira ribičku zabavu svake godine, jer je to jedan od izvora financiranja. Najveći problem udruge je nedostatak prostora za sastake, pa je u planu izgradnja ribičkog doma. Članovi udruge sudjeluju na natjecanjima na kojima bivaju zapaženi po ulovu.

Lovačka udruga «Jastreb» Babina Greda

Osnovana je 1946. godine, članovi udruge ističu se u uzgoju, zaštiti, lovu i korištenju divljači. Veličina lovišta iznosi oko 7 000 ha, od toga su 100 ha šume. Cilj udruge je smanjiti predatore koji uništavaju nisku divljač, spriječavati krivolov i razvijati lovni turizam na prostoru općine. Članovi udruge izgradili su novi Lovačkoi dom vlastitim radom i sredstvima.

BABINA GREDA – LOVAČKA UDRUGA „JASTREB“

Prve poznate lovce nalazimo u spominjanju lovaca koji su tamanili grabežljivu zvjerad i kojima je Kotarska oblast iz Županje tijekom 1883. godine isplatila naknadu .

Bili su to lovci Gjuro Kopić,Antun Thiel i Antun Knežević Grede.

Vjerovatnoje bilo Babogređana  koji su bili članovi Lovačkog društva iz Županje.

Lovačka udruga Jastreb osnovana je 1937. godine kao lovačko društvo . Tijekom 1946. godine ponovo je osnovano . Do 1937. godine bilo je lovaca koji su bili članovi jedinstvenoga lovačkog društva.

Iz lovačkog dnenika lovca Šime Dama ( Čobića ) , koji je vodio od 1917. godine , zna se da je 1917. godine kupio novu pušku u Đakovu za 100 kuna . On je vodio svoj popis odstrijeljene divljači od 1922. godine do 1945. godine , iz kojega se može iščitati što je lovio. Primljen je 1933. godine u županjsko Lovačko društvo Jelen , a 1937. godine primljen je za člana u Rastevicu kod Fabe Adamova , koji je imao svoje privatno lovište . O bogastvu okolnih lovišta sitnom divljači rječito govori podatak iz dnevnika Šime Dama da je 1934. godine on odstrijelijo ukupno 56 repova zeca običnog.

Jedan od problema koji se pojavio tijekom poplave 1976. godine bila je šteta od pomora , uglavnom u zečevima , njih oko 30 . Bilo je poplavljeno 997 ha lovišta.

Dugogodišnji problem društva bio je osiguravanje vlastitoga mjesta okupljanja . Lovci su godinama na više raznih lokacija i u razne zgrade uložili svoga novca , truda i ostavili puno radnih dana , ali ipak u konačnici nisu imali rješeno pitanje svoje lovačke kuće.

Tako je to bilo do 2004. godine , kad s prišlo adaptaciji koja je uspješno okončana .

Na adaptaciji lovačke kuće lovci su utrošili puno radnih dana . Operativne poslove  vodio je lovnik udruge Jakob Galović .

Lovačka udruga gospodari zajedničkim lovištem broj XVI/101 „ Brezovica „ , ukupne površine 7 141 ha , od čega oko 1 000 ha otpada na šumu . Zakup je obnovljen do 31. ožujka 2017. godine .

Lovište je bogato sitnom divljači , pogotovo zecom običnim i fazanom . Od krupne  divljači u lovištu obitava jelen obični , srna obična i divlja svinja .

Provedbu  Lovno-gospodarske osnove od samog početka besplatno rade presjednik Ilija Gregorović i tajnik Mirko Babić , te im se ovom prigodom zahvaljujemo.

U novije vrijeme pojavio se čagalj , s kojim će biti velikih problema , jer on ovdje osim čovjeka , nema prirodnoga neprijatelja.

U prvih 10 godina gospodarenja bilo je odstrjela trofejne divljači , i to : jelen obični u bronci : Đuro Stojanović ( Andrijašev ) , srnjak u bronci : Ivan Đaković i Marko Iljazović , Vepar u zlatu : Mirko Babić ( Josilina ) 128,20 CIC toč. i vepar u bronci : Mirko Babić ( Josilina ) .

Za uspjehe u razvoju lovstva Lovačka udruga je odlikovana 2006. godine zlatnom plaketom HLS-a povodom 60-e obljetnice osnutka , rada i djelovanja udruge . No ,  i pojedinci su također odlikovani .

Tako su lovačko odlikovanje III. reda dobili : Stipa Maleničić , Franjo Vuković ( Kleco ) , Zlatko Pfaf , Ivan Knežević , Ilija Kedačić , Aleksandar Gruber , Jakob Stojanović , Jakob Galović , Ivan Delić , Đuro Vuković ( Lošin ) , Alojz Stojanović , Grga Štivić , Đuro Vuković ( Crni ) , Ivan Đaković ( Sidi ) , Andrija Stojanović , Stjepan Vuković ( Grgošev ) , Mato Đaković ( Foks ) , Mirko Babić ( Josilina ) , Drago Božić , Ilija Gregorović , Đuro Bilonić , Đuro Stojanović , Mijo Knežević , Ivan Terzić , Marko Iljazović ( Zeko ) , Marijan Kesić ( Kure ) , Mato Krnić ( Vinkov ) , Ivan Vuković ( Davidov ) , Mato Kedačić , Franjo Katušić  i Ilija Čičković ( Šolja ) .

Lovačko odlikovanje II. reda dobili su : Stipa Maleničić , Franjo Vuković ( Kleco ) , Jakob Galović , Mirko Babić ( Josilina ) , Jakob Stojanović , Ilija Gregorović  i Mato Đako0vić ( Foks ) .

Lovačko odlikovanje I. reda dobili su : Franjo Vuković ( Kleco ) , Jakob Galović , Mirko Babić ( Josilina ) , Jakob Stojanović .

Presjednici udruge : Franjo Vuković ( Kleco ) , Ivan Kopić ( Adamov ) , Drago Božić , Jakob Stojanović ( Vidakov ) , Grga Štivić , Jakob Galović , Stjepan Vuković ( Grgošev ) , Ilija Gregorović .

Tajnici udruge : Zlatko Pfaf , Mato Krnić , Stjepan Maleničić , Franjo Đaković , Franjo Gregorović , Ivan Delić , Mirko Babić ( Josilina ) .

Lovnici udruge : Franjo Vuković ( Kleco ) , Andrija Verić , Ivan Knežević , Jakob Galović .

Dužnosti obnašali dugi niz godina : Presjednik Ilija Gregorović (kontinuirano od 1994. godine ) , tajnik Mirko Babić ( Josilina ) ( kontinuirano od 1988. godine )  i lovnik Jakob Galović ( kontinuirano od 1986. godine ).

 

ČLANOVI :
1. Babić Mirko ( Josilina ) 34. Knežević Petar
2. Babić Mirko ( Andrin ) 35. Knežević Željko
3. Barić Pavo 36. Krnić Mato
4. Barić Vinko 37. Lucić Đuro
5. Bilonić Đuro 38. Lucić Ivo
6. Bilušić Anto 39. Lučić Mirko
7. Blažanović Franjo 40. Malnar Ivica
8. Božić Augustin 41. Mašić Anto
9. Čičković Ilija 42. Nedić Ivica
10. Čivić Ivan 43. Pacek Jakob
11. Delić Ivo 44. Pavić Mario
12. Đaković Ivan 45. Petričević Ivan
13. Đaković Mato 46. Petričević Mijo
14. Galović Jakob 47. Prgić Nikola
15. Galović Zlatko 48. Radić Mato
16. Gašparović Mato 49. Sastić Dalibor
17. Glavačević Andrija 50. Sastić Ivan
18. Gregorović Franjo 51. Sastić Dalibor
19. Gregorović Ilija 52. Stojanović Andrija
20. Gregorović Ivan ( Pejin ) 53. Stojanović Antun ( Domin )
21. Gregorović Ivan ( Matin ) 54. Stojanović Antun ( Pinjakov )
22. Ilišević Martin 55. Stojanović Đuro
23. Iljazović Ivica 56. Stojanović Ivo
24. Iljazović Marko 57. Stojanović Jakob
25. Janjić Jozo 58. Stojanović Lovro
26. Jurkić Josip 59. Terzić Ivan
27. Katušić Franjo 60. Tolj Marijan
28. Katušić Kristijan 61. Vrabac Ivica
29. Kedačić Mato 62. Vuković Goran
30. Kesić Marko 63. Vuković Ivan ( Petro )
31. Kesić Pavo 64. Vuković Ivan ( Davidov )
32. Knežević Ivo 65. Vuković Miroslav
33. Knežević Mijo 66. Zovak Petar
 67. Grgić Branko
Skip to content