U skladu s ciljevima ekonomske politike Republike Hrvatske pokrenute su aktivnosti za izradu Strategije razvoja, Regionalni operativni programi za razvoj i Programi ukupnog razvoja jedinica lokalne uprave i regionalne samouprave, kako bi došli do kvalitetne spoznaje o snagama i slabostima, mogućnostima i prijetnjama te predložili potrebna rješenja.

«Temelji lokalne i regionalne samouprave postavljeni su u Ustavu Republike Hrvatske iz 1990. god. Zakonu o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01), koji je donesen 2001. godine. Međutim, u prvih deset godina hrvatske neovisnosti i iskustva s demokratski uređenom lokalnom samoupravom, lokalni i regionalni potencijali nisu se razvili u punom smislu zbog više čimbenika – visokocentraliziran sustav, nezreli demokratski procesi, kao i učinci rata i okupacije dijelova zemlje.» [1]

Program ukupnog razvoja jedinica lokalne samouprave Andrijaševci, Babina Greda i Cerna, [2] predstavljat će podlogu za izradu feasibility studija i projekata kako bi se pokrenuo razvoj jedinice lokalne samouprave, mikroregije, regije Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, a kroz to i Republike Hrvatske. Svrha izrade ovog dokumenta je na osnovu analize «botom up» dobiti što je moguće kvalitetniji uvid u specifičnosti kraja i probleme koji otežavaju napredak. Na osnovu spoznaje o mogućnostima koje ima ova Mikroregija s obzirom na socijalni kapital i prirodne resurse, potrebna su međusektorska povezivanja i udruživanje, stvaranje clustera, preorijentacija s uzgoja klasičnih kultura u isplativije primarne proizvodnje, prerada poljoprivrednih proizvoda i partnerstva s potencijalnim investitorima u okviru «održivog razvoja» [3]. Za sveobuhvatni ruralni razvoj predlaže se, u organizaciji visoko obrazovanih institucija i civilnog društva (NVO) uvođenje edukacije za sve koji se žele uključiti u sustav korištenja bilo kakovih poticaja, korištenja povlastica ili kreditnih sredstava u svojim postojećim ili novim proizvodnim ili uslužnim aktivnostima i udrugama.

Skip to content