PROČIŠĆENI TEKST PPUO BABINA GREDA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BABINA GREDA

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BABINA GREDA

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BABINA GREDA

Izvadak programa ukupnog razvoja

Skip to content