thumb628121817. prosinca 2010 god.

U prostorijama Općinske narodne knjižnice , sinoć je predstavljena  knjiga ” Babina Greda kroz povijest ” , autora i našeg Babogreca Ivice Iljazović.   Ivica Iljazović – diplomirani pravnik rođen 1958.godine. Osnovnu školu završio je u Vinkovcima i Osijeku,gimnaziju u Osijeku , gdje je 06. siječnja 1982. godine diplomirao na Pravnom fakultetu. Radni hodogram započinje 01.siječnja 1984. na poslovima tajnika RO “Intermetal” Babina Greda , potom na pravnim poslovima u Tvornici poljoprivrednih strojeva “Đuro Đaković” Županja od 1986.-1988. Od 1989. obnaša rukovodeće dužnosti u Uredu za obranu Županja sve do 1991. kada odlazi u 131. brigadu HV u kojoj radi na ustroju Oružanih snaga Republike Hrvatske. Krajem 1993. postaje djelatnik MORH-a i obavlja brojne odgovorne poslove : savjetnik za pravne poslove,načelnik Odjela vojne obveze , zamjenik načelnika Uprave za obranu Osijek , savjetnik za vojnu obvezu i mobilizaciju , a 2005. godine je umirovljen.

Osnovni cilj ovog rada bio je kronološki prikaz Babine Grede kroz prostorno-migracijske i  teritorijalno-upravne promjene , koje su pod utjecajem globalnih povijesnih silnica , oblikovale mikrolokalitet samog naselja. Autor je nastojao kroz opću poznatu historiografiju opisati povijesnu pojedinačnost Babine Grede sa svim njenim kulturološkim osobinama i povijesnim značajkama. U završnom dijelu knjige dao je segmentni obol povijesnoj valorizaciji Domovinskog rata,o kojem se tako kapilarno piše,te i sam rukopis usmjerava u povodu obilježavanja dvadesetogodišnjice ustroja 131.brigade Hrvatske vojske.

 

Autorova posebna zahvala:

Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata

Podružnice Vukovarsko srijemske županije

Ogranak Babina Greda

Općini Babina Greda na potpori i pomoći pri izdavanju knjige ” Babina Greda kroz povijest “

Skip to content